com Allinfo. org Allsearchdirectory. net Allskytv. com Allsoftfreeware. com Allthenetsbest. com Alookwebdirectory. Chng hn nh vic tm kim thng tin v mt sn phm, nu dng Google th s c kt qu l v s cc ca hng c bn sn phm , cn vi dch v tm kim ca Yahoo!Ng s dng s c hi chi tit v s thch ca tng thnh vin gia nh, bn b. v loi sn phm , sau Yahoo?s python ra mt sn phm thi trang, c o nht . khng trng lp vi thch ca ngi khc!Dch v tm kim ny ha hn nhiu tim nng nhng cng n cha nhng gii hn. Ngi s dng phi ng k lm thnh vin ca Yahoo!v c c kt qu tm kim tt nht, ngi dng phi khai bo tht chi tit. Tuy nhin, phn ln ngi lt web ch mun gii tr ch khng phi nng u suy ngh nn tng ny ca Yahoo!gn ging nh buc ngi ta phi vo siu th ln mua mt mn nh c bn hiu tp ha u ng!V vy, Ask. com dng mt chin thut khc thay v phn loi mt trang web theo mc ph bin chung ca n, h ch ra cc trang web c cc chuyn gia trong mt lnh vc c th nhc n nhiu nht.

By mark